O FESTIVALU

V parku na rohu ulic Veletrtržní a Dukelských hrdinů se během posledních červnových dní promění stávající fontána v dočasné brouzdaliště s dalšími vodními prvky, pobytovou plochou, sezením a vodním bistrem, vznikne improvizovaný “akvapark”. Již název festivalu má poukázat na špatné zacházení s vodou v naší společnosti…

Během celého týdne tu bude probíhat program týkající se tématu vody v celé šíři - od plnění plastových lahví pitnou vodou až po globální otázky, co se s vodou v současnosti děje, kam mizí a lze-li tomu ještě zabránit.

Večerní besedy a přednášky, které jsou kostrou programu a které přislíbili vést nejlepší čeští specialisté v daných oborech – ekologové, zemědělci, politici, aktivisté. Témata budou podána vždy srozumitelně pro laickou veřejnost - jiným způsobem než na odborné konferenci.

Během dne tu budou probíhat programy pro školy i pro veřejnost, které povedou různé organizace, dlouhodobě se zabývající environmentálním vzděláváním.

Součástí programu budou i umělecké site-specific intervence českých umělců zabývajích ekologickou tematikou, projekce dokumentárních i uměleckých filmů, performance a divadelní představení, to vše na téma voda.

Poslední den se můžete těšit na závěrečný koncetr DJ Hoštyho a Moniky Načevy.

Veškěrý program festivalu je zdarma.

Festivalu byla udělena záštita starosty městské části Praha 7.

Akce vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury ČR a Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

O AUTORECH

MAK, mobilní architektonická kancelář

Mobilní architektonická kancelář (MAK!) je název projektu architektů Kateřiny Vídenové a Adama Wlazela. Navrhují i běžnou architekturu, ale těžištěm jejich práce jsou akce ve veřejném prostoru, kde společně s dalšími odborníky z různých oborů a místními komunitami navrhují a často i přímo realizují různá zlepšení. Během jejich akcí, které mívají i osvětový charakter, pořádají doprovodný kulturní program, přednášky, diskuse, výstavy, projekce, večeře či workshopy pro děti. Jejich aktivity se dotýkají aktuálních možností urbánního života a ekologie.

www.m-a-k.eu

SPOLUPRÁCE

Grafika: MgA. Anežka Ciglerová
Korektury, editace: Vít Bohal, Vanda Vicherková
Ilustrace: Alexey Klyuykov
Web: Michal Hroch
Umělecká sekce: Mariana Serranová
Odborné konzultace: Milan Smrž, Ivan Rynda, Bedřich Moldan, Tomáš Mašek, Václav Janda a mnoho dalších…