AKVA ALMANACH

Stále rychleji přibývá lidí, kteří si již jasně uvědomují, že nekonečný růst ekonomiky a blahobytu není udržitelný a není tedy možnou cestou lidské civilizace. To jsou fakta, na která nás desetiletí upozorňují vědci a část uvědomělé veřejnosti. Až nyní, kdy začínáme na vlastní kůži pociťovat změny klimatu, na vlastní oči vidíme úbytek druhů rostlin i živočichů a velké části z nás vyschla studna na chalupě, začínáme konečně vnímat vážnost situace.

Pojmenovat problém a vyhrát nad strachem z nejistoty, kterou přijetí klimatické krize vyvolá, je prvním velmi důležitým krokem. Pokud ale budeme chtít podstoupit kroky další a žít zodpovědněji, bude muset nutně následovat celá řada ústupků v tom, jak se chováme a jak velkou máme spotřebu.

Změna klimatu je velmi složitý hlavolam, v různých končinách se projevuje různě – suchem, záplavami, vedry, táním ledovců, požáry... Jeho příčinou je neskromné chování lidstva a kult peněz, který se díky vyspělým technologiím globalizoval. Spalování fosilních paliv, celosvětový růst střední třídy s nadměrnou spotřebou na všech úrovních, doprava, nadměrná konzumace masa, kácení pralesů, vykořisťování třetího světa a v neposlední řadě narušování harmonie ekosystémů nespočtem cizorodých entit – hnojiv, léčiv, plastů – to vše vede k nevratným změnám.

Nesmíme se ale touto složitostí nechat odradit, je třeba si hledat vlastní cesty změny. Sucho je v naší Zemi nejviditelnějším důsledkem klimatických změn, proto se AKVA ALMANACH, vznikající jako doprovodná publikace k festivalu AKVAPARK, zaměřuje právě na ni. Pojďme se společně zorientovat v problematice českého zemědělství, lesnictví, vodohospodářství a jiných oborů přímo ovlivňujících množství a kvalitu vody u nás. Tato publikace, stejně jako program celého festivalu, pokrývá řadu aktuálních témat - od plnění plastových láhví vodou po globální otázky./p>

Důležitou součástí almanachu jsou i jednoduché návody, jak se k situaci postavit – jakožto jednotlivec nebo rodina, obec, firma a stát. Pojďme se se nechat inspirovat a postupnými krůčky společně dojít ke změně!

Nemusíme mít strach z toho, že by „naše“ planeta vyhynula, příroda si nakonec nějak poradí, i teplota se časem vrátí do normálu, pokud se ale neprobereme hned - od jednotlivců po nejvyšší představitele veřejné i soukromé sféry - může to být už bez nás, bez lidí... Staňme se tedy hned součástí změny, nenapouštějme letos bazény a pojďme sázet stromy!Akva Almanach - PDF ke stažení

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury ČR a Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.